Serveis duaners

Tramitació de documents oficials

 

La nostra experiència en el sector Comerç Internacional ens permet oferir garantia suficient per a la realització de totes les etapes de la cadena de transport d’origen a la destinació. És per això que la tramitació duanera també forma part de la nostra feina.

GSM proporciona els procediments necessaris per permetre l’entrada o sortida de mercaderies en la Comunitat Europea (CE) optimitzant per tant les seves necessitats.

Els nostres col·laboradors també tenen el certificat O.E.A., oferint així una major seguretat en la seva cadena de subministrament.

Els procediments que realitzem són:

 

 

•Despatx d’importació/exportació Aèria, Marítima i Terrestre
•Emissió i recepció de Trànsits nacionals i comunitaris
•Ultimar documents DAE
•Importació Temporal
•Perfeccionaments Actius / Passiu (R.P.A. i R.P.P.)
•Gestió dels diferents serveis (Sanitari, Farmàcia, fito) posicionats en PIF, etc.
•Tramitació de certificats d’origen a la Cambra de Comerç

•Representació Fiscal
•Assessorament en àmbits com el valor de duana, l’origen de les mercaderies, fiscalitat en operacions internacionals, etc.