Transport Terrestre

Trànsit de mercaderies per carretera

 

A GSM som un equip de transitaris de Barcelona experts en el transport internacional de mercaderies per carretera, ja sigui unititzada, a granel, maquinària, bidons, pallets, etc..

Comptem amb una xarxa global d’agents que ens permet cobrir tot el país i oferir un bon servei de Logística Integral, on el nostre equip de professionals durà a terme la gestió integral del seu transport per camió de manera fiable, econòmica i eficient.

Els hi oferim també un servei de transport directe, regular i propi a en grupatges i càrregues completes. Però no només a Marroc, GSM també pot ser el seu col·laborador per al transport de càrregues completes i grupatges a tots els països del món.

certificados GSMSA

GSM COMPLET

Servei de Logística Integral de transport per (camió complet) de la manera més eficient, des de qualsevol punt d’origen a la península fins al punt de destinació i en particular al Marroc amb un termini d’entrega de 72 hores.

CINTA RAMÍREZ

Responsable del departament

(+34) 655 97 49 62

cinta@gsmsa.es

GSM FRIGO

Transport de mercaderies peribles a temperatura controlada en camions frigorífics. Connexió per carretera amb tot Europa i especialitzats en Marroc des de qualsevol punt d’Espanya.

CINTA RAMÍREZ

Responsable del departament

(+34) 655 97 49 62

cinta@gsmsa.es

GSM GRUPATGE

Servei de transport per carretera de les seves càrregues parcials, amb servei regular entre la península y Europa y la península i Marroc.

CINTA RAMÍREZ

Responsable del departament

(+34) 655 97 49 62

cinta@gsmsa.es

GSM PROJECTES

Transport per carretera de grans pesos amb ubicació en planta mitjançant carrils i hidràulic, camions i permisos per a càrregues de gran volum.

ANTONIO LÓPEZ

Cap de departament

(+34) 635 56 81 37

alopez@gsmsa.es