partida arancelariaConsisteix en la descripció detallada d’un producte amb l’objecte de fer més fàcil la identificació i processament duaner. Un cop classificada la mercaderia amb la seva respectiva partida aranzelària podem determinar l’IVA i / o aranzels que li són aplicables.