Certificats

GSM disposa de diferents certificacions reconegudes pels organismes oficials com ENAC i CEFIC, els quals milloren el desenvolupament de la nostra activitat com a SERVEIS DE TRANSITARIOS INTERNACIONALS per al TRANSPORT MARITIMO, AERI I TERRESTRE.

Amb aquests ens adeqüem a les diferents necessitats dels nostres clients i aportem les solucions concordes a les exigències que comporta oferir el millor servei en qualitat, seguretat i medi ambient.