envio aduanasConsisteix en la tramitació duanera per a l’exportació i importació de mercaderies per part d’un agent de duanes. Tramita el DUA, (document únic administratiu) perquè la Duana del port d’origen de la seva aprovació a l’exportació de la mercaderia objecte de la mateixa. Canals de la Duana:
Canal Verd: La Duana dóna la seva conformitat a l’exportació de la mercaderia.
Canal Taronja: La Duana sol·licita la inspecció documental de la mercaderia per a la seva comprovació.
Canal Vermell: Es dóna en el cas que la Duana requereixi veure la mercaderia i inspeccionar-la.