peso tasableEl pes tasable és un concepte que varia depenent de la modalitat de servei de transport internacional que oferim els transitaris. A excepció del contenidor complet o FCL, el transitari generalment necessitarà calcular el pes volumètric i després el pes tasable.
Pes volumètric: És l’equivalència en quilograms del volum que ocupa la mercaderia. Cada tipus de transport té la seva pròpia equivalència i generalment s’apliquen les següents:
· Agrupatge marítim (LCL) – Pes volumètric (kg) = volum (m3) x 1.000 – 1 m3 = 1 Ton
· Transport aeri – Pes volumètrica (kg) = volum (m3) x 167 – 1 m3 = 167 kg
· Transport terrestre (LTL) – Pes volumètric (kg) = volum (m3) x 333
El Pes tasable o facturable, es calcula com el major nombre entre el pes brut i el pes volumètric.